Όροι & Προϋποθέσεις

  1. Ταυτότητα

H Πράσινη Ασπίδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός και ένας από τους σκοπούς του είναι η σφαιρική και αμερόληπτη ενημέρωση των πολιτών για όλα τα θέματα και γεγονότα που αφορούν τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού εκδίδεται από τον οργανισμό μηνιαία εφημερίδα. Για να παρέχεται η ευκαιρία στους πολίτες ηλεκτρονικής πρόσβασης στην εφημερίδα αλλά και αγοράς της σε έντυπη μορφή δημιουργήθηκε η παρούσα ιστοσελίδα greenpresscyprus.news (η «ιστοσελίδα»). Η ιστοσελίδα αποτελεί ιδιοκτησία της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Πράσινη Ασπίδα.

  1. Όροι & Προϋποθέσεις

Αποδοχή και συγκατάθεση 

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις («Ο&Π») που ακολουθούν και σε περίπτωση διαφωνίας με οποιοδήποτε από αυτούς οφείλετε να μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που προχωρήσετε με χρήση της ιστοσελίδας, τότε τεκμαίρεται ότι, αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στους όρους αυτούς και τις προϋποθέσεις.  Η αποδοχή και η συγκατάθεση σας ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών, των video και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα.

Τροποποίηση Ο&Π

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τους Ο&Π από την ιστοσελίδα, οποτεδήποτε κρίνεται τούτο αναγκαίο, αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από την ιστοσελίδα. Οφείλετε κάθε φορά που χρησιμοποιείται την ιστοσελίδα να ελέγχετε για ενδεχόμενες αλλαγές.

Περιορισμένη άδεια χρήσης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγούμε ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της.

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά εκπροσώπου της ιστοσελίδας.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Η Πράσινη Ασπίδα αποτελεί ιδιοκτήτη ή κάτοχο του συνόλου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (συμπεριλαμβανομένου του copyright) για το σύνολο των ειδήσεων, κειμένων, φωτογραφιών, απεικονίσεων, βίντεο (video), παρεχόμενων υπηρεσιών, γραφικών, και του κώδικα υπολογιστή της ιστοσελίδας, για το συνολικό σχεδιασμό και για την επιλογή, τη διευθέτηση και την παρουσίαση του συνόλου του υλικού που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα. Η αντιγραφή του περιεχομένου της ιστοσελίδας δεν επιτρέπεται παρά μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με διατήρηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των ειδοποιήσεων αναφορικά με τον ιδιοκτησιακό τους χαρακτήρα. Πέρα από τα όσα αναφέρονται ρητώς στην παρούσα ιστοσελίδα, αλλά και στις συνδεδεμένες με την παρούσα ιστοσελίδες www.prasini-aspida.org και www.greenpresscyprus.news, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, η προβολή, η λήψη, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή ή η αναμετάδοση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας σε οποιοδήποτε φόρουμ ή με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή μας.

Περιορισμός ευθύνης

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε το σύνολο του περιεχομένου και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να χαρακτηρίζονται από ακρίβεια, σαφήνεια, ορθότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και διαθεσιμότητα.

Σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε και κατά συνέπεια δεν ευθυνόμαστε (ούτε καν από αμέλεια) για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον χρήστη (ο όρος «χρήστης» περιλαμβάνει τους επισκέπτες, χρήστες και μέλη), από την χρήση του δικτυακού τόπου. Περιεχόμενο κι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν», χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, διατυπωμένη ή υποτιθέμενη, εξυπακουομένων των εγγυήσεων ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας, απαραβίαστου συμβατότητας, ασφάλειας και ακρίβειας, τις οποίες όλες ρητά αρνούμαστε.

Επίσης δεν ευθυνόμαστε για αποκαστάσταση οιασδήποτε τυχόν ζημίας (θετικής ή αποθετικής, που μπορεί ενδεικτικά να συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του δικτυακού μας τόπου ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, τη χρήση του δικτυακού τόπου, τυχόν αδυναμία παροχής υπηρεσιών / πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα / υπηρεσίες / πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυόμαστε ότι οι λειτουργίες του δικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία, είτε πρόκειται για τον Δικτυακό της τόπο, είτε για κάποιο άλλο site ή server μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενο της.

Αποκλεισμός ευθύνης για πληροφορίες και συμβουλές

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα αποτελούν μία προσφορά προς τον χρήστη της ιστοσελίδας και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου και δε δύναται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες και/ή συμβουλές ούτε υποκρύπτουν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η ιστοσελίδα δεν εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχόμενων λαθών. Κατά συνέπεια, η χρήστες της ιστοσελίδας με δική τους πρωτοβουλία αναλαμβάνουν και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των παρεχόμενων πληροφοριών.

Ευθύνη χρήστη

 Ο χρήστης οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Κυπριακού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία. Επίσης δεσμεύεται να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα της ιστοσελίδας με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Οιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα από τον χρήστη απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών θα ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Διαφήμιση

Η ιστοσελίδα περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που ήθελε θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους Νόμους και Κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Δεν εξετάζουμε τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των προφανών περιπτώσεων προσβολής έννομων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές από τον μέσο συνετό πολίτη) και ως εκ τούτου δεν αναλαμβάνουμε οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαραίνει τους διαφημιζόμενους και/ή χορηγούς και/ή δημιουργούς του διαφημιστικού υλικού. Δεν αναλαμβάνουμε επίσης ευθύνη για την επικοινωνία του χρήση με τους τρίτους παροχείς υπηρεσιών που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα μας και για οποιαδήποτε τυχόν συναλλαγή που μπορεί να προέκυψε από τη μεταξύ τους σχέση.

Σύνδεσμοι προς διαδικτυακούς τόπους (Links)

Όπως είναι ευνόητο δεν ελέγχουμε τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία τυχόν παραπέμπουμε μέσω “δεσμών” (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων και ουδεμία φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Διάρκεια

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες της ή να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου της στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

Έναρξη – Διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα διακοπής προσωρινά ή μόνιμα μέρους ή το σύνολο των υπηρεσιών της με ή χωρίς προειδοποίηση.

Εκχώρηση δικαιωμάτων

Οι Ο&Υ ισχύουν για εσάς προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνει εκχώρησή τους ή εκχώρηση οποιωνδήποτε εκ των δικαιωμάτων σας στο πλαίσιο των παρόντων όρων σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Εφαρμοστέο δίκαιο & δικαιοδοσία

Ο χρήστης της ιστοσελίδας αποδέχεται ρητά, ότι την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας, την έχουν τα Δικαστήρια της Λευκωσίας στην Κύπρο και εφαρμοστέο είναι το Κυπριακό Δίκαιο.

Τελικές διατάξεις

Αν οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω όρους κριθεί άκυρος με δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και ισχύ των υπολοίπων όρων, οι οποίοι παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εγκυρότητα. Ομοίως, σε περίπτωση που κάποιοι όροι καταστούν μη εφαρμοστέοι, δεν επηρεάζεται η ισχύς και/ή η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων. Οι άκυροι και/ή μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με νέους όρους, ώστε να καθίστανται ισχυροί και εφαρμόσιμοι στο μέγιστο δυνατό επίπεδο.

  1. Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου έχει ως στόχο να κατανοήσετε ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, γιατί τα συλλέγουμε και πως μπορείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματα σας που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία περί Προστασίας Δεδομένων.

Αυτή η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου σχετίζεται με τη χρήση εκ μέρους μας οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε από εσάς, είτε προσωπικά, είτε διά τηλεφωνικής επικοινωνίας, είτε διά ηλεκτρονικών εφαρμογών (ηλεκτρονικών ταχυδρομείων, ιστοσελίδων, εφαρμογών (Apps) που συνδέεται με την παρούσα ιστοσελίδα και/ή την Πράσινη Ασπίδα.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε

Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς για οποιοδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

  • Εγγραφή ως χρήστης της ιστοσελίδας
  • Εγγραφή ως συνδρομητής της ιστοσελίδας

Για την εγγραφή σας ως χρήστης η βάση δεδομένων μας περιορίζεται μόνο στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία, ήτοι ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και ημερομηνία εγγραφής.

Για την εγγραφή σας ως συνδρομητής η βάση δεδομένων μας περιορίζεται μόνο στα απολύτως απαραίτητα στοιχεία και πάλι, ήτοι βασικά προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου.

Πως μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και δικαστικές αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης μας με έννομες υποχρεώσεις μας, και,

(β) σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες προς την Πράσινη Ασπίδα, όπως παροχείς πληροφορικής (ΙΤ), παροχείς υπηρεσιών μεταφοράς εμπορευμάτων προς εσάς και/ή προς εμάς στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών τους προς εσάς και/ή προς εμάς.

Όταν οι εν λόγω παροχείς υπηρεσιών εκτελούν υπηρεσίες προς εμάς, ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία και συνεπώς επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά για λογαριασμό και βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Συμβουλίου και δεν έχουν δικαίωμα περαιτέρω χρήσης των δεδομένων για ίδιο όφελος.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων

Λαμβάνουμε και εφαρμόζουμε τα υψηλότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητας των προσωπικών δεδομένων και για την προστασία τους από τον κίνδυνο της άνευ αδείας πρόσβασης, κατάχρησης, κοινολόγησης, παράνομης καταστροφής ή απώλειας.

Τήρηση των προσωπικών σας δεδομένων

Κατά γενικό κανόνα, θα τηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για 2 χρόνια μετά το τέλος της σχέσης σας με εμάς, καθώς είναι πιθανό να χρειαστούμε τις πληροφορίες αυτές για κανονιστικούς λόγους.

Δικαίωμα τερματισμού χρήσεως των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, με γραπτή ειδοποίηση η οποία θα σταλεί, είτε στην διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου 52,  Λευκωσία, είτε στο [email protected] και εμείς θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της παρούσας ιστοσελίδας.

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παράσχετε ορισμένα προσωπικά στοιχεία 

Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας παράσχετε τα προσωπικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε την υπηρεσία που ζητάτε, δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε την υπηρεσία αυτή.

Πως θα επικοινωνήσετε μαζί μας για την παρούσα ειδοποίηση πολιτικής απορρήτου

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, είτε στην διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου 52,  Λευκωσία, είτε στο [email protected] για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ειδοποίηση περί απορρήτου ή για τυχόν αίτημά σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που παρατίθενται παρακάτω.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ένα ή περισσότερους από τους παρακάτω λόγους:

(α)  Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε μια πληροφορία για εσάς η οποία είναι λάθος ή ελλιπής ή να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (το λεγόμενο «Δικαίωμα στη Λήθη»).

(β) Να μας πείτε ότι δεν συμφωνείτε πλέον ή φέρετε αντίρρηση ή επιθυμείτε να μας απαγορεύσετε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να μας ζητήσετε να σταματήσουμε.

(γ)  Να μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας ενημερώνουμε για προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

(δ)  Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο όλων των προσωπικών δεδομένων που έχουμε για εσάς.

Θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας ή με ποιον τρόπο το αίτημά σας θα σας επηρεάσει, κατά την επικοινωνία σας μαζί μας.

Παράπονα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μας στο 22519554 ή με αποστολή email στο [email protected]. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε το παράπονό σας σχετικά με την μεταχείριση των προσωπικών σας δεδομένων στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Επίτροπο ως εξής:

Ιστοσελίδα:http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/contactusen/contactusen ή Τηλέφωνο: +357 22818456 ή Φαξ: +357 22304565

  1. Cookies

Τι είναι τα Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία όπως όνομα χρήστη και συνθηματικό πρόσβασης με σκοπό κατά την επίσκεψή στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να «θυμάται» τον χρήστη.

Τα cookies μπορεί να προέρχονται από τον ιστότοπο τον οποίο έχουμε επισκεφθεί ή από κάποιον άλλον (third-party cookies), για παράδειγμα μέσω διαφημίσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ανατρέξτε στο άρθρο της Wikipedia σχετικά με τα HTTP Cookies (https://el.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookies)

Πως χρησιμοποιούμε τα Cookies

Προκειμένου να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε και εμείς, όπως και οι περισσότερες ιστοσελίδες, cookies έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας κάθε φορά που περιηγείστε με κάποιον web browser. Για να θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας, πρέπει να ορίσουμε cookies έτσι ώστε αυτές οι πληροφορίες να μπορούν να ανακληθούν κάθε φορά που αλληλεπιδράτε με μια σελίδα και επηρεάζεται αυτή από τις προτιμήσεις σας.

Απενεργοποίηση

Στις ρυθμίσεις του browser σας μπορείτε να επιλέξετε να εμποδίσετε τον browser σας να δέχεται cookies ή να σας ρωτάει κάθε φορά που ένα νέο cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στον σκληρό σας δίσκο. Παρόλα αυτά θα πρέπει να γνωρίζετε πως αν επιλέξετε να εμποδίζετε τα cookies να αποθηκευτούν στον σκληρό σας δίσκο ενδεχομένως τώρα ή στο μέλλον να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

Cookies τρίτων

Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε επίσης cookies που παρέχονται από αξιόπιστα τρίτα μέρη. Η παρακάτω ενότητα περιγράφει ποια cookies τρίτων ενδέχεται να συναντήσετε μέσω αυτού του ιστότοπου.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Google Analytics που είναι μια από τις πιο διαδεδομένες και αξιόπιστες λύσεις ανάλυσης στον ιστό για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο και τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Αυτά τα cookie μπορεί να παρακολουθούν πράγματα, όπως πόσο καιρό ξοδεύετε στον ιστότοπο και στις σελίδες που επισκέπτεστε, ώστε να συνεχίσουμε να παράγουμε ελκυστικό περιεχόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie του Google Analytics, ανατρέξτε στην επίσημη σελίδα του Google Analytics.

Χρησιμοποιούμε επίσης «κουμπιά» κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με το κοινωνικό σας δίκτυο με διάφορους τρόπους. Για να λειτουργήσουν οι ακόλουθοι ιστότοποι κοινωνικών μέσων όπως: Το Facebook, θα ορίσει cookie μέσω του ιστότοπού μας τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουν το προφίλ σας στον ιστότοπό τους ή να συνεισφέρουν στα δεδομένα που διατηρούν για διάφορους σκοπούς που περιγράφονται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Ας ελπίσουμε ότι αυτό έχει ξεκαθαρίσει τα πράγματα για εσάς και όπως αναφέρθηκε προηγουμένως εάν υπάρχει κάτι που δεν είστε σίγουροι αν χρειάζεστε ή όχι, είναι συνήθως ασφαλέστερο να αφήσετε τα cookies ενεργοποιημένα σε περίπτωση που αλληλεπιδρά με μια από τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, εάν εξακολουθείτε να αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22519554 ή με αποστολή email στο [email protected].

5. Αγορά της εφημερίδας μας σε έντυπη μορφή

Παρέχουμε στους χρήστες της ιστοσελίδας και γενικότερα στους χρήστες του Διαδικτύου τη δυνατότητα να προμηθεύονται την εφημερίδα μας σε έντυπη μορφή.

Συγκεκριμένα μπορείτε να αγοράσετε την εφημερίδα μας μέσω του Eshop της ιστοσελίδας σε έντυπη μορφή οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο ποσό των €1,80 για κάθε έκδοση, ή σε περίπτωση που επιλέξετε να γίνεται συνδρομητής, τότε αναλαμβάνουμε να σας αποστέλλουμε ταχυδρομικώς την εφημερίδα κάθε μήνα με χρονιαία συνδρομή ύψους €50.

Αγοράζοντας την εφημερίδα σε έντυπη μορφή στηρίζεται το έργο της Πράσινης Ασπίδας.

H πληρωμή γίνεται μέσω του ασφαλούς συστήματος της JCC ή του PayPal και σε καμία περίπτωση δε γνωστοποιείται σε εμάς ή σε τρίτους, πέραν της JCC ή του PayPal, ο αριθμός της κάρτας σας.

Η τήρηση του απορρήτου είναι δεδομένη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στην επιχείρηση είναι εμπιστευτικές και έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η παραγγελία γίνεται μέσω του Eshop μας και πατώντας το κουμπί του PayPal ή JCC, συνδέεστε στο λογαριασμό σας από όπου μπορείτε να κάνετε την πληρωμή. Εάν δεν έχετε PayPal ή JCC λογαριασμό, η δημιουργία λογαριασμού είναι πολύ εύκολη.

Σε περίπτωση που ένας συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει τη συνδρομή του παρακαλούμε όπως επικοινωνήσει μαζί μας στο 22519554 ή με αποστολή email στο [email protected].

Εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τον σκοπό αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22519554 ή με αποστολή email στο [email protected]. Δεν θα επικοινωνούμε μαζί σας εκτός εάν αλλάξετε γνώμη και μας ενημερώσετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε και πάλι προωθητικό υλικό.